Novo Milosevo (Karlovo - Dragutinovo i Beodra) je selo u opstini Novi Becej u srednjebanatskom okrugu, na putu izmedju Novog Beceja i Kikinde.

Navigacija

Južna industrijska zona u Novom Miloševu

Južna industrijska zona u Novom Miloševu je trenutno opremljena mrežom vodovoda i mrežom fekalne kanalizacije, a u pripremi je dokumentacija za elektroinstalacije, gasifikaciju i izradu putne infrastrukture unutar zone.
Za sve informacije oko kupovine parcele u južnoj industrujskoj zoni, možete se obratiti Mesnoj zajednici Novo Miloševo.

Preuzmite plan detaljne regulacije južne industrijske zone u Novom Miloševu

Izvod iz prostornog plana opštine Novi Bečej
Izvod iz prostornog plana opštine Novi Bečej
Prikaz šireg područja
Prikaz šireg područja
Katastarsko-topografski plan sa granicama obuhvata plana detaljne regulacije
Katastarsko-topografski plan sa granicama obuhvata plana detaljne regulacije
Postojeća funkcionalna organizacija prostora sa pretežnom namenom površina, saobraćaja, tehničke infrastrukture i zelenila
Postojeća funkcionalna organizacija prostora sa pretežnom namenom površina, saobraćaja, tehničke infrastrukture i zelenila
Plan preovlađujuće namene površina, saobraćaja i zelenila
Plan preovlađujuće namene površina, saobraćaja i zelenila
Plan saobraćajne infrastrukture, atmosferske kanalizacije, regulacije i nivelacije
Plan saobraćajne infrastrukture, atmosferske kanalizacije, regulacije i nivelacije
Planiran povezanost radne zone sa infrastukturnim sistemima u okruženju
Planiran povezanost radne zone sa infrastukturnim sistemima u okruženju
Plan tehničke infrastrukture
Plan tehničke infrastrukture
Plan
Plan parcelacije sa prikazom javnog i ostalog građevinskog zemljišta
Karakterističan poprečni profil pristupne ulice industrijske zone
Karakterističan poprečni profil pristupne ulice industrijske zone
Početna | O nama | Vesti | Industrijska zona | Sport | Linkovi | Kontakt